vineri, 18 octombrie 2013

duminică, 13 octombrie 2013

Timpul ceasurilor de tăcere

plimbare de voie
printre cărți rare

mă încumetă uitarea nedreaptă
„nu-i cine știe ce deosebire
între iubita abandonată
și noua locuință”

printre „haimanalâcurile celorlalți
produs ne(demodat) pus în circulație
năbădăios
inamicul jurat al oricărei schimbări
de adresă sau de amor
ambele cer un efort prea mare”

știu că îi place să i se dea pace...

am găsit-o
într-o singură floare
așezată în locul unde îmbobocesc poeme
cu petale de-ntuneric
și surâsuri chinuite

„lumina – un semn de carte
un sens ferecat într-un gând
comemorat ortografic de-un punct”

între tot ce ni-i cumpănă
„plămădește o nouă odisee
să măsoare purificarea ”
dintr-un nimic și-o floare

„când sună vicleanul gong ora
citește Solitudini din Gongora”

in memoriam – Romulus Vulpescu

marți, 1 octombrie 2013

Ce dimineață...
savurez fericirea dulce
în umbra firii
neplanificată

o cuibăresc
din ce în ce mai mică
să mă poată auzi
rostind
odată cu timpul

„Patimi dulci”
dulce culoare

o altă legătură