miercuri, 6 mai 2020

Întrebări

Din pom de mai răsari
un cer hrănit de lacrimi

noi furtuni
deodată
aud cum ard

de atâtea patimi
se zguduie
de ploaie
iar scâncesc
și simt ce simte ea
dar cine s-o audă?

Te întreb de unde vii
uitându-ne de soare...


Eli Gîlcescu